En virtut de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informem que aquesta pàgina Web és propietat de RAMADERIES MIQUELÓ S.L. (CIF B25448028). Per a qualsevol consulta o proposta, podeu contactar per mitjà de l’apartat PARLEM-NE de la web. L’accés al nostre lloc web per part de l’usuari és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que preguem llegiu detingudament. En qualsevol moment podem modificar la presentació i configuració del nostre Web, i fins i tot suprimir-lo de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

1. DRETS D’AUTOR

Tots el continguts, textos i imatges presents al nostre lloc web són de propietat del Sr. EDUARD CAU i BARRUFET, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual. L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, i necessita autorització expressa del Sr. EDUARD CAU i BARRUFET per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret pertinent al titular.

2. CONDICIONS D’ACCÉS

L’accés a la nostra pàgina Web és gratuït i no exigeix cap subscripció prèvia o registre. No obstant això, l’ús de determinats serveis i continguts requereix la prèvia subscripció. Aquests serveis quedaran degudament identificats al Web, amb fàcils indicacions per a subscriure’s. L’usuari ha d’accedir al nostre lloc web conforme a la bona fe, a les normes d’ordre públic, a les presents condicions i, en el seu cas, a les condicions específiques que puguin ser d’aplicació. L’accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos. L’usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina per procediments que no siguin els establerts en aquestes condicions d’ús, i en el seu cas, les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats serveis.

3. ENLLAÇOS SORTINTS

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte de la informació, continguts i serveis que continguin altres llocs web als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços publicats que el nostre lloc posa a disposició, us comuniquem que RAMADERIES MIQUELÓ S.L. queda eximit de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin derivar per la utilització d’aquests llocs aliens a la seva persona per part de l’usuari, al qual recomanem llegir els avisos legals que regulin tots els llocs.

4. ENLLAÇOS ENTRANTS

Queda expressament prohibida la introducció d’hiperenllaços en pàgines web alienes a la nostra empresa, que permetin l’accés al nostre lloc web, sense el previ consentiment de RAMADERIES MIQUELÓ S.L.. En tot cas, l’existència d’hiperenllaços en llocs web aliens a la nostra empresa, no implicarà en cap cas l’existència de relacions comercials o mercantils amb el titular del lloc web que correspongui, ni l’acceptació per part de RAMADERIES MIQUELÓ S.L.  dels seus continguts o serveis.

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les Dades Personals recollides a través de formularis o mitjançant la tramesa de missatges de correu electrònic, seran objecte de tractament i incorporats en els corresponents arxius de RAMADERIES MIQUELÓ S.L., titular i responsable dels mateixos.

L’enviament de les dades personals esmentades constitueix el consentiment exprés del tractament dels mateixos, si bé de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

Així mateix, us garantim que les vostres dades no seran cedides a tercers sota cap concepte, tret dels casos legalment previstos, o quan vós ens n’atorgueu el consentiment, i que seran tractades amb estricta confidencialitat, i adoptant totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per mantenir-ne la seguretat, tal com exigeix el Real Decret que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, o de futurs reglaments que es puguin aprovar en un futur. Alhora, us informem que tots els nostres fitxers estan legalment inscrits en el Registre General de Dades Personals.

La finalitat de la recollida de dades per mitjà del formulari de contacte o e-mail, no és cap altra que poder enviar informacions, notificacions i/o missatges de correu electrònic, així com el manteniment de qualsevol relació, contractual o extracontractual, i comercial amb l’usuari. Considerem que si no cancel·leu les vostres dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat en seguir incorporat als mateixos fins que  RAMADERIES MIQUELÓ S.L. ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual s’obtingueren. L’usuari queda, igualment, informat sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, en els termes establerts en la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, dirigint-se a RAMADERIES MIQUELÓ S.L. mitjançant l’adreça info@calmiquelo1778.com o bé per correu postal a l’adreça C/ Major, 5 (25420 PUIGGRÒS).

Amb l’objectiu de facilitar la navegació per nostre lloc web, aquest pot utilitzar cookies i, en conseqüència, en cas d’utilització, l’usuari accepta l’ús de les mateixes i seguiments d’IPs. L’analitzador de trànsit del lloc utilitza cookies i seguiments d’IPs que permeten recollir dades a efectes estadístics: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de la darrera visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l’usuari, si ho desitja, pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador. En cap cas, les cookies proporcionen dades personals de l’usuari.

6. RESPONSABILITATS

Al posar a disposició de l’usuari aquest lloc web volem oferir-vos tota una sèrie de serveis i continguts de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació dels mateixos així com en el mitjans tecnològics emprats. Malgrat això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’una manera o altra puguin perjudicar el sistema informàtic de l’usuari.

RAMADERIES MIQUELÓ S.L.  no garanteix l’exactitud, veracitat i vigència dels continguts d’aquest lloc web, ja siguin propis, de tercers o enllaçables a altres llocs, quedant totalment exonerat de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús de la mateixa.

L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús del nostre lloc web, essent l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre el lloc web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, qualsevol resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generals pel nostre lloc, obligant-se l’usuari a mantenir indemne a RAMADERIES MIQUELÓ S.L. per qualsevulla reclamació derivada, directa o indirecta de tals fets.

Tot allò referent al nostre lloc web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut del present lloc web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Lleida.

7. ATENCIÓ

Les presents Condicions Generals d’Ús han estat establertes amb data 10/04/2016. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: si us plau, comproveu la data d’emissió cada vegada que us connecteu a la pàgina per tal de tenir la certesa que no s’ha produït cap modificació que us afecti. Per a qualsevol qüestió respecte de les Condicions d’Ús del nostre lloc web, pot posar-se en contacte amb nosaltres.